top of page

BUSINESS COACHING

„Mindset is what separates the best from the rest.”

A vezetők coach-olása, amikor személyi fejlesztő szakember segítségével javítják  munkájuk hatásfokát, évtizedes múltra tekinthet vissza. Természetesen ez nem lehetne így, ha nem bizonyosodott volna be az évek alatt a módszer pénzben is megfogható megtérülése. 

A coach a vezetőket teszi képessé a problémák hatékonyabb megoldására, saját képességeiket jobban kihasználva. Ez az eltérő szemlélet meglepően hatékony, és rendszerint kiváló megtérülési mutatókat (ROI – return on investment) produkál.

Célja, hogy a vállalat tulajdonosait, illetve menedzsereit abban támogassa, hogy a napi feladatokon túl lássák a „nagy képet”, fejlesszék beosztottaikat, magasabb szintű szolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek, és mindenekelőtt, egyensúlyt tudjanak teremteni a magánélet és a munkájuk, munkahelyük között. Ebben a formában a business coach elsősorban a vállalkozás építésében, átszervezésében, stratégiai tervezésben, szervezeti változások bevezetésében nyújt business coaching támogatást. Ennél a megbízási formánál a cél elsősorban a szervezeti teljesítmény növelése. A business coach kis- és középvállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak nyújt szolgáltatásokat.

Klasszikus business coaching témák: 

  • asszertivitás, burnout (kiégési szindróma), delegálás, döntéshozatal, időgazdálkodás, karrier, konfliktuskezelés, motiválás, networking, önbizalom, önismeret, personal brand, stressz, reziliencia, munka-magánélet, vezetői énkép, hatékonyság, együttműködésfluktuáció, motiváció, menedzserből leader

Asset 8.png
bottom of page